Kolekcje projektów

Szukaj

Kolekcje projektów

Szukaj

Czy konieczna jest pomoc architekta przy projekcie domu?

Kategorie: Wybór projektu
Czy konieczna jest pomoc architekta przy projekcie domu?

W pierwszej kolejności projekt musi zostać dostosowany do konkretnej działki na której stanie dom. Adaptacji dokonuje architekt. Do jego zadań należy m.in. zmiana układu pomieszczeń, wymiarów budynku, rozmieszczenia okien i drzwi, czy rozwiązań konstrukcyjnych. Budynek musi spełniać przepisy prawa budowlanego (np. związane z odległością ścian od granic parceli). Musi też być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami zabudowy.

Co trzeba uwzględnić w projekcie domu?

Projekt budowlany składa się z 3 części i zawiera: projekt zagospodarowania terenu lub działki, architektoniczno-budowlany oraz techniczny. Projekt zagospodarowania działki powstaje w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sporządza się go w formie rysunkowej na mapie do celów projektowych lub katastralnej uwzględniając m.in. wymiary całkowite działki, usytuowanie na niej domu i jego odległość od granic parceli. Projekt architektoniczno-budowlany składa się z części rysunkowej i opisowej szczegółowo prezentujących wszystkie rzuty i przekroje. Projekt techniczny zawiera obliczenia konstrukcyjne i opracowania techniczne dotyczące m.in. instalacji.

Czy można sprzedać niewykorzystany projekt domu?

Niewykorzystanego projektu domu nie można sprzedać, jeśli wcześniej nie zawarło się odpowiedniej umowy z architektem. Architekt posiada bowiem prawa autorskie i z reguły sprzedaje projekt z licencją niewyłączną. Oznacza to, że takiego projektu inwestor nie może odsprzedać dalej. Potrzebna jest dopiero osobna umowa w formie pisemnej w której projektant udziela inwestorowi licencji wyłącznej. Nawet wówczas nowy nabywca musi dostosować projekt do swojej działki i zapewnić jego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najprostszym rozwiązaniem jest sprzedaż projektu wraz z działką dla której został stworzony lub zaadaptowany.

Kto zrobi mi projekt domu?

Projekt domu może wykonać wykwalifikowany architekt, a także biura projektowe. Projektant ma odpowiednie uprawnienia budowlane. Biura projektowe takie, jak Archeton oferują gotowe projekty domów. Do wyboru masz szeroką gamę projektów zróżnicowanych m.in. pod względem powierzchni, ilości kondygnacji, podpiwniczenia i garażu, czy stylu architektonicznego. Aby dany projekt był dostosowany do konkretnej działki i spełniał normy prawa budowlanego, a także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje się jego adaptacji. Jeżeli zależy Ci natomiast na projekcie indywidualnym to również wykonuje go architekt.

Czy można wybudować dwa domy z jednego projektu?

Jeżeli umowa pomiędzy architektem a inwestorem nie stanowi inaczej to na podstawie jednego projektu można wybudować jeden dom. Taki projekt jest przypisany do konkretnej działki, więc właściciel projektu nie może go samowolnie zrealizować na innej parceli ani też przekazać innej osobie, aby podjęła budowę. Wiąże się to z wysokimi karami. Taka budowa jest możliwa tylko za zgodą projektanta, który powiela projekt za odpowiednią opłatą. Skopiowana wersja musi jednak zostać zaadaptowana do warunków drugiej działki, w tym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy.

Zobacz także:

Gdzie najlepiej szukać projektu domu?

Czy można samemu wykonać projekt domu?

Ile kosztuje kompletny projekt domu?

Dodaj komentarz