Kolekcje projektów

Szukaj

Kolekcje projektów

Nowe projekty

Nowe projekty
9
Wszystkie nowe projekty

Szukaj

Czy można samemu wykonać projekt domu?

Kategorie: Wybór projektu
Czy można samemu wykonać projekt domu?

Wykonane samodzielnie szkice mogą być jednak dla niego bardzo pomocną wskazówką przy realizowaniu projektu indywidualnego. Obecnie do tego celu można wykorzystać wiele programów do projektowania często bezpłatnych lub w wersji online. Umożliwiają one m.in. wyznaczenie rozkładu pomieszczeń i ich wielkości, rozmieszczenia ścian nośnych i działowych, wielkości i formy budynku, rodzaju dachu, czy położenia drzwi, okien oraz innych elementów.

Na co zwracać uwagę przy zakupie projektu domu?

Przy zakupie projektu domu należy zwrócić uwagę na takie aspekty jak powierzchnia użytkowa, układ funkcjonalny, technologia wykonania oraz kształt dachu. Ważny jest także styl architektoniczny, stopień skomplikowania budynku i jego rzut, czy elementy dodatkowe, jak balkony lub wykusze. Przy układzie funkcjonalnym warto przyjrzeć się, czy projekt przewiduje wyraźny podział na strefę dzienną i nocną i czy posiada niezbędne dla przyszłych mieszkańców pomieszczenia w odpowiedniej liczbie i rodzaju (np. łazienki, sypialnie, pomieszczenia gospodarcze, garaż, podpiwniczenie). Znaczenie ma też rodzaj instalacji grzewczej.

Czy można odkupić od kogoś projekt domu?

Odkupienie od kogoś projektu domu jest niedopuszczalne w świetle prawa, jeżeli nie wiązało się ze zrzeczeniem się praw autorskich przez projektanta. Gotowy projekt domu sprzedawany jest z licencją niewyłączną. Jest przypisany do konkretnego inwestora i działki i tylko tam może być wykorzystany. W przypadku projektów indywidualnych architekt może udzielić licencji wyłącznej, ale nadal prawa autorskie należą do niego. Bez jego zgody w formie pisemnej umowy nie można legalnie kupować czy sprzedawać projektu. Możliwe jest natomiast odkupienie od kogoś projektu razem z działką dla której został stworzony lub zaadaptowany.

Na co zwrócić uwagę przy adaptacji projektu?

Przy adaptacji projektu należy zwrócić uwagę na jego dostosowanie do warunków gruntowych oraz parametrów działki na której zostanie postawiony dom. Architekt dokonujący adaptacji powinien uwzględnić przepisy prawa m.in. odległość ścian budynku od granic działki czy parametrów dojścia i dojazdu do budynku. Musi też sprawdzić, czy projekt odpowiada warunkom gruntowym na działce, ponieważ stabilność budynku wymaga jego bezpiecznego posadowienia. Wymagana jest też zgodność adaptacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami zabudowy dla terenu na którym mieści się działka.

Czy można kserować projekt domu?

Zabronione jest kserowanie projektu w celu jego wykorzystania do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt może zostać wykorzystany tylko do jednej budowy na działce dla której został stworzony lub zaadaptowany. Zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego z 2021 roku inwestor otrzymuje 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego oraz projekt techniczny. Po jednej kopii otrzymuje organ administracji architektoniczno-budowlanej, nadzór budowlany oraz Inwestor. Aby podjąć budowę na innej działce na podstawie tych samych planów, należy zakupić po raz drugi ten sam projekt, który zostanie zaadaptowany do nowej działki.

Dodaj komentarz