Dlaczego warto zamówić kosztorys?

Kosztorys budowlany jest elementem kluczowym podczas planowania inwestycji jaką jest budowa domu. Pozwala oszacować wielkość wydatków i podjąć decyzję o wysokości kredytu. Jest również nieodzownym narzędziem w negocjacjach cenowych z wykonawcami, kontroli wydatków oraz rozliczania poszczególnych etapów prac budowlanych.

Kosztorys budowlany, który można zakupić wraz z projektem domu jest opracowany po to by ułatwić proces inwestycyjny

 • - dowiesz się, ile dokładnie kosztują poszczególne etapy budowy
 • - otrzymasz pełny kosztorys w celu przedłożenia w banku, jeśli chcesz skorzystać z kredytu na budowę domu
 • - poznasz średni ogólnopolski poziom cen poszczególnych materiałów i porównasz je z cenami w Twoim regionie
 • - będziesz świadomym inwestorem i partnerem w rozmowie z wykonawcami
 • - łatwo zweryfikujesz oferty cenowe dotyczące materiałów i robocizny - będziesz miał skalę porównawczą i możliwość negocjacji cen
 • - zrozumiesz, że spełnienie marzenia o własnym domu, to wielkie wyzwanie, któremu łatwiej sprostasz

Kosztorys obejmuje stan surowy zamknięty budynku wykonany systemem zleconym oraz roboty wykończeniowe (wersja "pod klucz"). Przyjęty poziom cen to średnie ceny zarówno materiałów i stawek robocizny dla terenu całej Polski wg stawek Sekocenbudu jakie obowiązywały w kwartale w którym kosztorys sporządzono. Kosztorys nie zawiera szczegółowej wyceny instalacji - wartość instalacji oszacowano na poziomie 14,5% kosztu budowy systemem zleconym.

Kosztorys budowlany zawiera:

 • - opis kosztorysu
 • - stawki i narzuty
 • - wszystkie pozycje kosztorysowe
 • - przedmiary robót budowlanych
 • - tabele elementów scalonych
 • - zestawienie robocizny
 • - zestawienie materiałów z podziałem na poszczególne etapy budowy
 • - sprzęt potrzebny do przeprowadzenia wszystkich prac budowlanych

W przypadku zakupu kosztorysu wraz z projektem, proponujemy dwie opcje:

Kosztorys wyłącznie w formie wydruku dołączonego do projektu - 260 PLN*
Kosztorys w formie wydruku dołączonego do projektu oraz dostarczony w wersji elektronicznej (pdf, Excel) - 350 PLN*

UWAGA: w przypadku zakupu wyłącznie kosztorysu (bez zakupu projektu) kosztorys dostarczamy w wersji elektronicznej w cenie: 450 PLN*

*ceny brutto.Aby zamówić kosztorys prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Mailowo: bok@archeton.pl
lub telefonicznie: 12 295 05 77.Wartości użyte na stronie oznaczają:

Stan surowy zamknięty, cena minimalna

Obejmuje: fundamenty, ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne, strop, schody, kominy, ścianki działowe, stolarkę zewn., konstrukcję i pokrycie dachu oraz koszty robocizny.

Szacunkowy koszt instalacji (14.5%)

Szacowany - wartość instalacji oszacowano na poziomie 14,5% kosztu budowy systemem zleconym

Stan wykończeniowy

Obejmuje: wewnętrzną stolarkę drzwiową , ocieplenie stropu, tynki i okładziny ścian wewnętrznych, wylewki i posadzkę, roboty malarskie, ocieplenie ścian zewnętrznych, elewację oraz opaskę wokół domu.

Koszt budowy systemem zleconym

Koszt robót do stanu surowego zamkniętego oraz koszt robót wykończeniowych.

Koszt budowy systemem gospodarczym

W systemie gospodarczym koszt robocizny został pomniejszony o 80% w stosunku do kosztu robót budowlanych systemem zleconym.

Koszty budowy domów podane na stronie www wyrażone są w cenach netto.