Kosztorys budowlany jest elementem kluczowym podczas planowania inwestycji jaką jest budowa domu. Pozwala oszacować wielkość wydatków i powziąć decyzję o wysokości ewentualnego kredytu, jest nieodzownym narzędziem w negocjacjach cenowych z wykonawcami, w kontrolowaniu wydatków oraz rozliczaniu poszczególnych robót budowlanych.

Kosztorys budowlany, który można zakupić wraz z projektem domu jest opracowany po to by ułatwić Ci cały proces inwestycyjny!

Dlaczego warto mieć kosztorys do projektu?

 • dowiesz się, ile dokładnie kosztują poszczególne etapy budowy,
 • otrzymasz pełny kosztorys w celu przedłożenia w banku, jeśli chcesz skorzystać z kredytu na budowę domu,
 • poznasz średni ogólnopolski poziom cen poszczególnych materiałów i porównasz je z cenami w Twoim regionie,
 • będziesz świadomym inwestorem i partnerem w rozmowie z wykonawcami,
 • łatwo zweryfikujesz oferty cenowe dotyczące materiałów i robocizny - będziesz miał skalę porównawczą i możliwość negocjacji,
 • zrozumiesz, że spełnienie marzenia o własnym domu, to wielkie wyzwanie, któremu teraz łatwiej sprostasz,

ponadto:

 • korzystając z elektronicznej wersji kosztorysu zaktualizujesz samodzielnie ceny za pomocą specjalnego korektora, który umożliwi Ci wprowadzanie zmian dotyczących: cen materiałów budowlanych, stawek roboczogodzin, narzutów firm wykonawczych
  (korektor nie posiada funkcji zapisu zmian),
 • wydrukujesz za pomocą przeglądarki dowolną część oryginalnego kosztorysu pełnego (np. zestawienie materiałów z podziałem na poszczególne elementy budowy lub kosztorys uproszczony)

Kosztorys obejmuje stan surowy zamknięty budynku wykonany systemem zleconym oraz roboty wykończeniowe (wersja "pod klucz"), bez instalacji. Przyjęty poziom cen to średnie ceny zarówno materiałów jak i stawek robocizny dla terenu całej Polski wg stawek Sekocenbudu, jakie obowiązywały w kwartale, kiedy kosztorys sporządzono. Koszt instalacji kształtuje się na poziomie 14,5% podanej wartości całkowitej kosztu budowy. Wszystkie ceny są cenami netto.

Kosztorys budowlany zawiera:

opis kosztorysu,
stawki i narzuty,

 • wszystkie pozycje kosztorysowe,
 • przedmiary robót budowlanych,
 • tabele elementów scalonych,
 • zestawienie robocizny,
 • zestawienie materiałów z podziałem na poszczególne etapy budowy,
 • sprzęt potrzebny do przeprowadzenia wszystkich prac budowlanych

Kosztorys dostępny w dwóch opcjach cenowych:

Pakiet „RAZEM” WYDRUK - 90 zł
WERSJA ELEKTRONICZNA + WYDRUK - 195 zł

to kosztorys zamówiony z projektem budynku (także, jeśli zamówienie na kosztorys złożysz po otrzymaniu dokumentacji projektowej i podasz nr faktury zakupu projektu)

Pakiet „SOLO” - WERSJA ELEKTRONICZNA + WYDRUK - cena kosztorysu – 249 zł brutto

(przy zakupie kosztorysu nie powiązanym z zakupem projektu)

Kupując kosztorys wraz z projektem oszczędzasz!

Złóż zamówienie mailowe: bok@archeton.pl lub zadzwoń do Biura Sprzedaży i Obsługi Klienta - infolinia: 801 80 80 80.