Nasza dokumentacja jest:

Każdemu projektowi z naszej oferty odpowiada opracowanie w postaci kompletu 3 egzemplarzy dokumentacji projektowej. Jeden egzemplarz to oddzielnie projekt architektoniczno-budowlany i oddzielnie projekt techniczny:

Projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

 • opis techniczny (wraz z analizą techniczną, środowiskową i ekonomiczną)
 • rzuty wszystkich kondygnacji- pokazuje rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i ich wymiary, powierzchnie, rozmieszczenie ścian, rozmieszczenie otworów drzwiowych, okiennych, urządzeń kuchennych i sanitarnych
 • rzut więźby dachowej - pokazuje układ elementów konstrukcyjnych dachu i ich przekroje, zestawienie elementów więźby dachowej
 • rzut dachu - ukazuje jego kształt, wymiary, kąt nachylenia połaci, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, świetlików i rur spustowych, pokazuje rozmieszczenie kominów i informuje o sposobie odwodnienia: rozmieszczeniu i rozmiarach rynien
 • przekroje - pokazują wszystkie elementy budynku po przecięciu go wzdłuż lub w poprzek od dachu do fundamentów tj. warstwy podłogi, stropów i dachu
 • elewacje - pokazują dokładny wygląd domu od frontu, z tyłu i z boków
 • dodatkowo w projekcie znajduje się:
  - aksonometria więźby dachowej - przedstawia widok aksonometryczny więźby i jej elementów (dla dachów skomplikowanych)
  - zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej - wykazy okien i drzwi zawartych w projekcie i sposób ich otwierania

  Wszystkie nasze rzuty, przekroje i elewacje są wykonane w skali 1:50!

Projekt techniczny zawiera:

 • projekt konstrukcji: zawiera opis techniczny, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, rzuty fundamentów i płyt stropowych w skali 1:50, rysunki detali konstrukcyjnych (zbrojenie schodów, słupów, wieńców, nadproży), zestawienia stali konstrukcyjnej
 • projekt instalacji sanitarnych: zawiera opis techniczny oraz rysunki z rozmieszczeniem elementów instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej - w skali 1:50.
 • projekt instalacji elektrycznej: zawiera opis techniczny, schemat ideowy oraz rysunki z rozmieszczeniem elementów instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej - w skali 1:50 oraz opis zastosowanych rozwiązań
 • projekt instalacji wentylacji mechanicznej (o ile występuje): zawiera opis techniczny oraz rysunki z rozmieszczeniem elementów instalacji

Do projektu dołączone są kserokopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izby projektantów, którzy go opracowali.

Do projektu dodajemy bezpłatnie:

 • teczka do przechowywania dokumentacji projektowej
 • dziennik budowy
 • tablicę informacyjną na budowę - po otrzymaniu projektu domu i wypełnieniu ankiety
 • zgodę na wprowadzenie zmian do projektu
 • dokumentację projektową w plikach pdf

Do projektu można zakupić dodatkowo:

 • pełny kosztorys projektu - szczegółowe informacje o kosztorysach znajdziesz na stronie KOSZTORYSY
 • dodatkowy egzemplarz projektu (zabezpieczony hologramem, kolorowe pieczątki itp.) - koszt 550 PLN brutto
 • dodatkowy egzemplarz roboczy (nie nadaje się do złożenia do urzędu) - koszt 350 PLN brutto