Nasza dokumentacja jest:

Każdemu projektowi z naszej oferty odpowiada opracowanie w postaci kompletu 4 egzemplarzy dokumentacji projektowej. Jeden egzemplarz to projekt architektoniczno-budowlany, który składa się z 3 części:

 • część architektoniczna:
  • rzuty parteru i pozostałych kondygnacji- pokazuje rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i ich wymiary, powierzchnie, rozmieszczenie ścian, rozmieszczenie otworów drzwiowych, okiennych, urządzeń kuchennych i sanitarnych
  • rzut więźby dachowej - pokazuje układ elementów konstrukcyjnych dachu i ich przekroje, zestawienie elementów więźby dachowej
  • aksonometria więźby dachowej - przedstawia widok aksonometryczny więźby i jej elementów (dla dachów skomplikowanych)
  • rzut dachu - ukazuje jego kształt, wymiary, kąt nachylenia połaci, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, świetlików i rur spustowych, pokazuje rozmieszczenie kominów i informuje o sposobie odwodnienia: rozmieszczeniu i rozmiarach rynien
  • przekroje - pokazują wszystkie elementy budynku po przecięciu go wzdłuż lub w poprzek od dachu do fundamentów tj. warstwy podłogi, stropów i dachu
  • elewacje - pokazują dokładny wygląd domu od frontu, z tyłu i z boków
  • zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej - wykazy okien i drzwi zawartych w projekcie i sposób ich otwierania
 • część konstrukcyjna: zawiera obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, rzuty fundamentów i płyt stropowych w skali 1:50, rysunki detali konstrukcyjnych (przekroje wieńców, nadproży), zestawienia np. stali.
 • Część architektoniczna i konstrukcyjna mają wspólny opis techniczny, który informuje o rozwiązaniach funkcjonalnych obiektu z zestawieniem jego powierzchni i kubatury, także o proponowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, materiałowych i wykończeniowych.
  • część instalacyjna: zawiera rysunki z rozmieszczeniem elementów instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej - w skali 1:50 oraz opis zastosowanych rozwiązań.

Wszystkie nasze rzuty, przekroje i elewacje są w skali 1:50!

Do projektu dołączone są kserokopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izby projektantów, którzy go opracowali.
Zobacz egzemplarz pokazowy dokumentacji projektowej

Do projektu dodajemy bezpłatnie:

Do projektu można zakupić dodatkowo: