Nasza dokumentacja jest:

Każdemu projektowi z naszej oferty odpowiada opracowanie w postaci kompletu 3 egzemplarzy dokumentacji projektowej. Jeden egzemplarz to oddzielnie projekt architektoniczno-budowlany i oddzielnie projekt techniczny:

 • projekt architektoniczno - budowlany zawiera: 
  • opis techniczny (wraz z analizą techniczną, środowiskową i ekonomiczną)
  • rzuty wszystkich kondygnacji- pokazuje rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i ich wymiary, powierzchnie, rozmieszczenie ścian, rozmieszczenie otworów drzwiowych, okiennych, urządzeń kuchennych i sanitarnych
  • rzut więźby dachowej - pokazuje układ elementów konstrukcyjnych dachu i ich przekroje, zestawienie elementów więźby dachowej
  • rzut dachu - ukazuje jego kształt, wymiary, kąt nachylenia połaci, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, świetlików i rur spustowych, pokazuje rozmieszczenie kominów i informuje o sposobie odwodnienia: rozmieszczeniu i rozmiarach rynien
  • przekroje - pokazują wszystkie elementy budynku po przecięciu go wzdłuż lub w poprzek od dachu do fundamentów tj. warstwy podłogi, stropów i dachu
  • elewacje - pokazują dokładny wygląd domu od frontu, z tyłu i z boków
  • dodatkowo w projekcie znajduje się:
   - aksonometria więźby dachowej - przedstawia widok aksonometryczny więźby i jej elementów (dla dachów skomplikowanych)
   - zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej - wykazy okien i drzwi zawartych w projekcie i sposób ich otwierania

   Wszystkie nasze rzuty, przekroje i elewacje są w skali 1:50!

 • Projekt techniczny zawiera: 
 • projekt konstrukcji: zawiera opis techniczny, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, rzuty fundamentów i płyt stropowych w skali 1:50, rysunki detali konstrukcyjnych (zbrojenie schodów, słupów, wieńców, nadproży), zestawienia stali konstrukcyjnej.
 • projekt instalacji sanitarnych: zawiera opis techniczny oraz rysunki z rozmieszczeniem elementów instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej - w skali 1:50.
 • projekt instalacji elektrycznej: zawiera opis techniczny, schemat ideowy oraz rysunki z rozmieszczeniem elementów instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej - w skali 1:50 oraz opis zastosowanych rozwiązań.
 • projekt instalacji wentylacji mechanicznej (o ile występuje): zawiera opis techniczny oraz rysunki z rozmieszczeniem elementów instalacji

Do projektu dołączone są kserokopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izby projektantów, którzy go opracowali.

Do projektu dodajemy bezpłatnie:

Do projektu można zakupić dodatkowo: