Biznes, ze względu na skalę działania i szeroki zakres relacji społecznych, odgrywa szczególną rolę w procesach globalizacyjnych. Dlatego organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ czy OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) promują ideę CSR (Corporate Social Responsibility) - społecznej odpowiedzialności biznesu. Archeton należy do firm, które wdrażają w procesie swojego funkcjonowania CSR. Idea CSR określa odpowiedzialny biznes jako taki, który: przynosi zyski, przestrzega prawa, postępuje etycznie, wspiera społeczeństwo.

Oto, jak to robimy:

Wspieramy aspiracje, ambicje i awans społeczny

dlatego wraz ze Stowarzyszeniem Osada Studencka realizujemy nowatorską wizję budowy osiedla domków jednorodzinnych dla studentów. Studenci już teraz mogą zostać właścicielami nieruchomości i to tylko za 400 zł miesięcznie. Więcej szczegółów na www.osadastudencka.pl

Przeciwdziałamy utrwalaniu biedy i poczucia wykluczenia

i zaoferowaliśmy bezpłatne usługi projektowe organizacji Habitat for Humanity Mamy nadzieję, że mieszkania i domy zbudowane z Habitatem i Archetonem będą impulsem do rozwoju i awansu społecznego dla rodzin, które bez pomocy nie zdołałyby zapewnić sobie własnego lokum. Zanim podpisaliśmy umowę o współpracy z Habitatem, w okresie od 2004 roku przekazaliśmy nieodpłatnie 21 projektów rodzinom z całej Polski, które w skutek pożarów lub innych zdarzeń losowych utraciły swoje domy. O darowiznę projektu zwracały się w ich imieniu władze samorządowe lub instytucje charytatywne. Nie zdarzyło się, aby Firma odmówiła pomocy w takim przypadku.
O działalności Habitat for Humanity

Pokazujemy, że można chronić cenny krajobraz

oferując naszym Inwestorom kolekcję projektów NATURA, której cechy architektoniczne ułatwiają spełnienie warunków stawianych budynkom jednorodzinnym na obszarach objętych ochroną krajobrazu naturalnego, takich jak parki krajobrazowe i ich otuliny.
Zobacz projekty domów z kolekcji NATURA

Czujemy się odpowiedzialni za środowisko

dlatego systematycznie rozszerzamy ofertę projektów energooszczędnych. Domy wybudowane wg projektów z kolekcji EKO gwarantują zdecydowanie mniejsze zużycie energii pozyskiwanej tradycyjnie, a promują wykorzystywanie jej odnawialnych źródeł.

Zobacz projekty domów z kolekcji EKO

Pamiętamy o potrzebach osób niepełnosprawnych

i dlatego specjalnie z myślą o ograniczeniach i wymogach osób poruszających się na wózkach stworzyliśmy projekt domu Spytko. Szczególną ofertę stanowi projekt domu Lasowiak , przeznaczony dla agroturystyki i jej niepełnosprawnych gości.

Promujemy ideę rozwoju małych ojczyzn

i pielęgnowanie odrębności budownictwa regionalnego. Współpraca z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w 2006 roku zaowocowała projektami: domu Lasowiak i koncepcji gospody lasowiackiej. Są one odpowiedzią na szczególne potrzeby terenów wiejskich i małomiasteczkowych, które w oparciu o swoje niepowtarzalne atrakcje turystyczne oraz o nowoczesną ale zaprojektowaną w harmonii z lokalnymi tradycjami bazę noclegowa i gastronomiczną zyskują szansę na rozwój.

Globalizacja, o której tak wiele mówi się i pisze w ostatnich latach, uświadomiła cywilizacji ludzkiej nieuchronną współzależność wszystkiego co dzieje się na Ziemi. Nikt z nas nie może już dziś powiedzieć, że to jak żyje i co robi jest wyłącznie jego sprawą i nie ma wpływu na resztę świata.

DBAMY O SWOICH PRACOWNIKÓW

Integracja

Codzienność naszej Firmy to ciągła praca nad koncepcjami nowych projektów, mających zaspokajać zmieniające się gusta inwestorów. To starania o sprawną obsługę zamówień projektów oraz wdrażanie nowych usług, jak budowa domów drewnianych. To także wysiłki o pozyskiwanie strategicznych kontrahentów z branży budowlanej.
Jednak życie Archetonu to nie tylko i wyłącznie praca, to także wspólne wyjazdy i imprezy integracyjne. Razem odwiedziliśmy mniej i bardziej odległe zakątki świata - Syrię (2000 r.), Meksyk (2002 r.) oraz Ukrainę (2007 r.) Nie mniej istotnym niż integracja, celem tych podróży było zwiedzanie tamtejszych zabytków architektury. Owocem tych wypraw jest bardzo bogata dokumentacja fotograficzna.
W październiku 2001 r. hucznie świętowaliśmy jubileusz 10-lecia Archetonu, goszcząc w Willi Orlej w Zakopanem. Impreza ta stała się zaczątkiem cyklicznych, jesiennych weekendów pod Tatrami, gdzie przy akompaniamencie góralskiej kapeli razem biesiadujemy przy ognisku, uprawiamy sporty, zwiedzamy góry, gościmy na przedstawieniach w Teatrze Witkacego lub bawimy się w klimatycznych zakopiańskich klubach.

Świadczenia dodatkowe dla pracowników

Wszyscy pracownicy Firmy mają możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia na życie, które w całości finansowane jest przez Firmę Archeton. Zakres ubezpieczenia przemyślany jest w ten sposób, aby polisa była przydatna nie tylko w przykrych dla pracowników sytuacjach jak choroba czy pobyt w szpitalu, ale zwłaszcza w okolicznościach najmilszych, do jakich należy niewątpliwie powiększenie rodziny.

W Archetonie działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Znaczną część jego budżetu przeznaczamy na dofinansowanie programów sportowo - rekreacyjnych dla pracowników i ich rodzin:

  • nauka pływania dla dzieci,
  • dla firmowej męskiej drużyny piłkarskiej wynajmujemy przez cały rok boisko treningowe. Wydatek firmy i determinacja naszych zawodników zaowocowały zdobyciem 3 pucharów w turnieju piłki halowej "Fischer Cup", w 2004, 2005 i 2006 r.
  • karnety na zajęcia fitness oraz kurs tańca zastąpił od 2008 r. program "Multisport" autorstwa zewnętrznej Firmy. Umożliwia on pracownikom Archetonu oraz ich dzieciom nieograniczony dostęp do oferty kilkudziesięciu placówek sportowych, rekreacyjnych i odnowy biologicznej działających w Krakowie (a kilkuset w całej Polsce). Udział w programie jest możliwy za częściową odpłatnością, gdyż nauczeni doświadczeniem wychodzimy z założenia, że przy własnym wkładzie finansowym pracownicy lepiej wykorzystują tego typu świadczenia.

Szkolenia

Od samego początku, kiedy pojawiła się ta możliwość, w firmie Archeton bardzo popularne stały się szkolenia dofinansowane z funduszy unijnych. Pracownicy chętnie korzystają z tej formy doskonalenia zawodowego i często sami wyszukują ciekawe oferty szkoleń. Z kolei możliwość podniesienia kwalifikacji pracowników za symboliczną odpłatnością, jest bardzo korzystna dla Firmy.
Doświadczenie ze szkoleniami dofinansowanymi rozpoczęliśmy od 2005 r., kiedy zorganizowaliśmy w Firmie ośmio - miesięczny kurs nauki (dla grupy początkującej) i doskonalenia (dla grupy zaawansowanej) języka angielskiego. W kursie uczestniczyło 21 osób.
W latach 2005 – 2008 nasi pracownicy skorzystali z wielu szkoleń dofinansowanych z EFS, z zakresu:

  • informatyki (administrowanie systemami, m. in. ścieżka MSCE) i obsługi narzędzi informatycznych (kursy programów MS Projekt i Exel, poziom podstawowy i zaawansowany),
  • zarządzania: Warsztaty zarządzania personelem; Strategie w eksporcie,
  • sprzedaży i obsługi klienta: Akademia handlu zagranicznego, Zarządzanie sprzedażą; Akademia Profesjonalnej Obsługi klienta, Charakterystyka rynków ukraińskiego i białoruskiego.
  • warsztaty komunikacji.

Poziom merytoryczny szkoleń, zwłaszcza z dziedziny informatycznej, oceniany był bardzo wysoko przez uczestników kursów.
Już bez udziału środków unijnych Archeton stwarza możliwość doskonalenia zawodowego pracownikom, którzy podejmują w tym względzie inicjatywę. Od 2007 r. dofinansowuje kurs języka angielskiego, zorganizowany przez grupę pracowników. Zajęcia odbywają się w siedzibie Firmy.
Ze środków własnych firmy finansowane były w 2008 r. szkolenia z umiejętności handlowych i negocjacyjnych. Odrębną grupę stanowią szkolenia branżowe z dziedziny architektury, dotyczące głownie wdrażania i stosowania nowych produktów i technologii w naszych projektach. Wewnętrznie, są one realizowane w ramach współpracy z producentami materiałów z branży budowlanej.
Projektanci z naszej pracowni uczestniczą także w wielu szkoleniach i sympozjach otwartych.

Telepraca

Z tej nowej w polskim prawie i tradycji, formy świadczenia pracy korzystamy w Archetonie od 2008 r. Na zasadach telepracy działa od zeszłego roku nasz Dział DTP, oraz część działu Wizualizacji. W każdym przypadku przejście na tą formę zatrudnienia było inicjatywą pracowników. Mamy więc okazję przetestować zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty tej formy zatrudnienia. Do pozytywnych, dla obu stron, zaliczymy zadowolenie pracowników z elastycznej postawy Firmy, uwzględniającej ich osobistą sytuację i preferencje co do sposobu świadczenia pracy. Dla pracodawcy zwolnienie kilku stanowisk pracy bardzo się przydaje się przy realizowaniu umów stażowych lub praktyk studenckich.

Na ten sam temat