Polityka Prywatności serwisu archeton.pl
z dnia 20 stycznia 2022 roku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Atelier ARCHETON Sp. z o.o. stosuje wysokiej klasy zabezpieczenia oraz prowadzi nadzór nad dostępem do zgromadzonych danych. Spółka realizuje ciągły proces doskonalenia zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących systemów informatycznych oraz fizycznego dostępu do nośników danych. Atelier ARCHETON Sp. z o.o. wdraża najlepsze praktyki w dziedzinie zabezpieczania danych i bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Ochronę danych osobowych użytkowników naszego serwisu traktujemy priorytetowo, dlatego tez zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Atelier ARCHETON Sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Atelier ARCHETON Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie, ul. Cystersów 9, 31-355 Kraków, Zapytania oraz zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kierować na adres siedziby firmy Atelier ARCHETON Sp. z o.o., telefonicznie: 12 295 05 77 lub mailowo: biuro@archeton.pl
 2. W Atelier ARCHETON Sp. z o.o. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: +48 12 295 05 51 lub adresem e-mail: iod@archeton.pl.
 3. Atelier ARCHETON Sp. z o.o. gromadzi Państwa dane w następujący sposób:
  • podczas procesu zakupu projektu
  • podczas usług związanych z adaptacja projektu
  • podczas zamawiania bezpłatnego lub płatnego katalogu
  • podczas kontaktu z Biurem Obsługi Klienta lub Działem Doradztwa Projektowego (kontakt mailowy, telefoniczny lub wypełnienie formularza z poziomu strony)
  • bezpośrednio podczas wizyty na archeton.pl
  • podczas zakładania konta na stronie archeton.pl
  Podczas rejestracji w serwisie internetowym archeton.pl (założenie konta) wymagane jest podanie co najmniej adresu e-mail, loginu i hasła. Atelier ARCHETON Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie
  z obowiązującymi przepisami. Przeprowadzenie przez Użytkownika procesu rejestracji oznacza, iż Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym dokumencie oraz Regulaminach umieszczonych w serwisie i zobowiązuje się do przestrzegania wynikających z nich obowiązków. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z serwisu w każdej chwili, jak tez przysługuje mu uprawnienie do domagania się usunięcia jego danych.
 4. Atelier ARCHETON Sp. z o.o. może przetwarzać Państwa dane osobowe:
  • w celu realizacji zamówienia na zakup projektu
  • w celu realizacji zamówienie bezpłatnego lub płatnego katalogu
  • w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane telefonicznie lub droga elektroniczna
  • w celach analitycznych i statystycznych
  • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i reklamacji lub innych celach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, np.:
    • w celu marketingu usług własnych i wysyłki informacji dotyczącej aktualnej oferty
    • w celu udziału w konkursach
    • w celu obsługi procesów rekrutacji
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  • podmiotom uprawnionym do tego celu na podstawie przepisów prawa
  • podmiotom realizującym wsparcie techniczne w zakresie obsługi informatycznej Atelier ARCHETON Sp. z o.o.
  • podmiotom świadczącym dla Atelier ARCHETON Sp. z o.o. usługi niezbędne do realizacji wsparcia organizacyjnego
 6. Po wyrażeniu odrębnej zgody, dane Użytkownika mogą zostać przekazane partnerom z branży budowlanej lub finansowej.
 7. Dane osobowe Użytkowników Beda przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 10. Na każdym etapie przetwarzania przez Atelier ARCHETON Sp. z o.o. danych osobowych, zachowują Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie danych przetwarzanych przez Atelier ARCHETON Sp. z o.o. oraz uzyskania kopii tych danych
  • ograniczenia zakresu przetwarzania, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania, modyfikacji i poprawienia swoich danych
  • całkowitego usunięcia swoich danych (realizacja prawa do „do bycia zapomnianym”) jeżeli nie Beda zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
  • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody),
  • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeżeli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umowa,
  • wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych
 11. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w dowolnym momencie, pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 12. W celu realizacji powyższych praw, osoba której dane dotyczą zobowiązania jest do złożenia wniosku o realizacje jej praw, kontaktując się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są powyż
 13. Zgromadzone dane nie Beda podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 14. Atelier ARCHETON Sp. z o.o. nie przekazuje zgromadzonych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 15. Powyższe informacje realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 -14 RODO.
 16. Atelier ARCHETON Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatnoś Zmiany staja się skuteczne z dniem opublikowania ich na stronie internetowej archeton.pl.

Serwis internetowy archeton.pl

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie serwisu archeton.pl jest Atelier ARCHETON Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Cystersów 9, 30-565 Kraków, wpisana pod nr 51152 w Krajowym Rejestrze Sadowym
 2. Serwis internetowy archeton.pl zawiera treści, które są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcom i podlegają ochronie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawy o ochronie Praw autorskich i praw pokrewnych z dnia 04.02.1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631)
 3. Podczas korzystania z serwisu archeton.pl nasze serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje jak: zadanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, jeżyk przeglądarki, data i godzina przeslania zadania oraz co najmniej jeden plik Cookie. Dane zapisane w logach systemowych są wykorzystywane do administracji serwerami oraz prowadzenia statystyk odwiedzin.
 4. Pliki Cookie (zwane inaczej „Ciasteczka”) to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na komputerze Uż Pliki Cookie nie są szkodliwe dla danych, komputera i innych urządzeń Użytkownika dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Funkcja logowania w serwisie archeton.pl wymaga obsługi plików Cookie. Stosowanie Cookie umożliwia podnoszenie jakości naszych usług oraz zwiększania zadowolenia naszych użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji oraz śledzeniu trendów i sposobów poruszania się po serwisie archeton.pl.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (tzw. „przeglądarki internetowe” domyślnie dopuszczają umieszczanie plików Cookie na urządzeniu końcowym Uż Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub każdorazowo informować o ich przeslaniu na urządzenia Użytkownika.
 6. W dowolnym momencie Użytkownicy serwisu archeton.pl mogą zmienić ustawienia ustawień dotyczących plików Cookie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej którą używa Uż
 7. Oficjalne strony producentów przeglądarek internetowych zawierają informacje o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień przeglądarek w wyżej opisanym zakresie. Przykładowo, dla najczęściej używanych przeglądarek internetowych informacja taka znajduje się pod następującymi adresami:
 8. Atelier ARCHETON Sp. z o.o. informuje, ze zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie serwisu archeton.pl.