Kolekcje projektów

Szukaj

Kolekcje projektów

Szukaj

Garaż bez pozwolenia

Kategorie: Budowa domu
Garaż bez pozwolenia

Rzadko zdarza się, żeby posiadacz domu nie miał środka transportu w postaci samochodu. To z reguły nie tyle wygoda, ile konieczność. Nieruchomości często znajdują się na obrzeżach miast lub poza nimi, więc auto pozwala dojechać do pracy, czy na zakupy. Przydatnym budynkiem wydaje się wówczas garaż. Jak jednak budowa garażu wygląda od strony prawnej i kiedy można go postawić bez pozwolenia?

Kwestie prawne budowy garażu

Prawo budowlane dotyczy nie tylko typowych nieruchomości, jak domy, ale również mniejszych budowli takich, jak garaże. Odpowiedni zapis występuje w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim garaż jest budynkiem służącym do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiącym samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, takiego, jak garaż zamknięty - z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami, bądź garaż otwarty - bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi. Aby wybudować garaż, należy skorzystać z procedury uzyskania pozwolenia na budowę garażu lub z procedury zgłoszenia. Od czego to zależy?

Głównym wyznacznikiem do zastosowania konkretnego sposobu postępowania jest powierzchnia zabudowy garażu. W przypadku, gdy przekracza ona 35 m2 lub posiada dwie kondygnacje potrzebne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, dla obiektów poniżej tej wartości wystarczy zgłoszenie budowy garażu zgodnie z art. 29 ust. 1 prawa budowlanego. Ogólnie zapis obejmuje wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, garaże i wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2, a łączna liczba tych obiektów na działce nie może być większa, niż dwa na każde 500 m2 powierzchni działki.

Procedura zgłoszenia budowy garażu jest znacznie prostsza. Inwestor nie musi zatrudniać kierownika budowy ani prowadzić dziennika budowy. Nie jest także wymagany projekt. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego to budowa garażu wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy. Stanowi to podstawę do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, czy dokonania zgłoszenia zamiaru takiej budowy.

Jak składać wniosek odnośnie budowy garażu?

Zgłoszenia budowy budynku wolnostojącego do 35 m2 (a więc również garażu) składa się w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu, właściwym dla miejsca położenia działki. Obecnie można tego dokonać także przez Internet korzystając z portalu e-budownictwo, który jest oficjalną rządową aplikacją do składania wniosków budowlanych, czy poprzez ePUAP odpowiedniego starostwa.

Inwestor musi wypełnić formularz zgłoszenia pobrany ze strony właściwego urzędu. Powinny tam znaleźć się takie informacje, jak termin rozpoczęcia budowy, opis garażu, który inwestor planuje postawić oraz adres, pod którym powstanie garaż. Istotnymi dokumentami, które także trzeba dołączyć są oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz związane z budową szkice i rysunki (położenie na działce, rzut, przekrój oraz rysunek elewacji). Czasem urząd może też zażądać innych dokumentów.

Całość należy dostarczyć nie później, niż 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia budowy. Możesz ją rozpocząć, jeśli przez ten czas nie dostaniesz decyzji odmownej lub wezwania do uzupełnienia dokumentacji.

Wymiary garażu bez pozwolenia i odległość od granic działki

Prawo określa także warunki techniczne, jakie powinna spełniać budowla, wraz z wymiarami. Zgodnie z przepisami to: minimalna wysokość garażu w świetle konstrukcji na poziomie 2,2 metra, szerokość bramy wjazdowej na co najmniej 2,3 metra i wysokość 2 metry w świetle. Nie są to jednak wartości wiążące, jeśli chodzi o zagadnienie zgłoszenia budowy, decyduje bowiem powierzchnia obiektu nieprzekraczająca wspomnianych 35 m2. Najczęściej do tej powierzchni zabudowy garażu można zbudować garaż jednostanowiskowy, dwustanowiskowe z reguły są większe, niż określona w przepisach wielkość.

Innym zagadnieniem jest położenie garażu, czyli jego odległość od granic działki. Garaż bez pozwolenia podlega zapisom w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkach Zabudowy. Podobnie, jak w przypadku innych budynków obowiązują dwie podstawowe reguły:

  • ściana garażu bez okien i drzwi powinna znajdować się minimalnie 3 metry od granicy działki,

  • ściana z otworami okienno-drzwiowymi musi być usytuowana minimalnie 4 metry od granicy działki.

Jeżeli z jakichś względów nie możesz się zastosować do powyższych zasad (a więc zachować odległości minimalnej) to musisz uzyskać pozwolenie na budowę garażu. Jednak nawet garaż bez pozwolenia musi spełniać wymogi prawa budowlanego takie, jak nachylona posadzka, instalacja elektryczna, czy odpowiednia wysokość.

Jakie materiały na budowę garażu?

Najpopularniejsze rodzaje garażów to:

  • garaż blaszany,

  • garaż murowany i betonowy,

  • garaż drewniany.

Prawo nie obliguje inwestora do stosowania określonych materiałów. Warto jednak pamiętać, że czasem MPZP czy WZ zabraniają budowy garaży blaszanych dlatego przed podjęciem decyzji trzeba to sprawdzić.

Budowa wiaty garażowej

Z budową garażu wiążą się nie tylko formalności, ale też pewne koszty. Dzięki temu zyskujesz jednak dodatkową przestrzeń użytkową. Jeżeli jednak interesuje Cię głównie ochrona samochodu to alternatywnym i tańszym rozwiązaniem jest wiata garażowa. Z reguły jest to konstrukcja otwarta, wsparta na filarach i bez ścian zewnętrznych, z pełnym lub częściowym zadaszeniem. Prawo jest w tym przypadku bardziej wyrozumiałe. Na działce z budynkiem mieszkalnym lub przeznaczonej pod zabudowę można postawić wiatę o powierzchni do 50 m2 bez konieczności zgłoszenia czy pozwolenia. Dwa takie obiekty można wybudować na każde 1000 m2 powierzchni parceli.

W świetle prawa wiata stanowi zadaszone stanowisko postojowe. Zgodnie z przepisami odległość takiego stanowiska od granicy działki musi wynosić minimum 3 metry. Wiatę można zbudować tylko na działce przeznaczonej na cele mieszkalne.

Budowa bez pozwolenia czy samowola budowlana?

Jeżeli zamierzasz postawić garaż to niezależnie od jego wielkości warto przyjrzeć się w pierwszej kolejności zapisom w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Mogą się tam bowiem znaleźć jakieś nietypowe warunki związane np. z wysokością obiektu, rodzajem pokrycia dachowego, czy odległością od sąsiednich działek.

Zdecydowanie nie warto jednak omijać przepisów i budować bez zgody. Jest to traktowane jako samowola budowlana i podlega karze grzywny. Inwestor może natomiast wystąpić do urzędu o zatwierdzenie takiej samowoli. Zgłoszenie budowy garażu jest ważne przez 3 lata od terminu, który w nim określono. Po tym okresie, jeżeli nie rozpoczęła się budowa trzeba dokonać ponownego zgłoszenia.

W biurze projektowym Archeton znajdziesz wiele projektów garaży zarówno do 35 m2, jak i większych. Polecamy garaże jedno-, a także dwustanowiskowe. Skorzystaj z naszej oferty!

Zobacz takze:

Rewolucja w branży izolacji

Piwnica w domu jednorodzinnym - wyjątkowa przestrzeń do przechowywania

Kuchnia otwarta na salon czy zamknięta?

Dodaj komentarz